Beginning of main content
Trip Type
Flight 1
Flight 2
Flight 3
Flight 4
Flight 5

Top Hotel Deals

See all 1 Properties in Mihaylovskaya
Lesnaya Gavan

Lesnaya Gavan

Novosokolnicheskiy, Maevskaya
    3.0 out of 5.0
     
     

    Nestled on the beach, this Spaster cottage is 0.1 mi (0.1 km) from Lake Slaster and 3.1 mi (5 km) from Lake Smertnoye. Lake Asho is 9.3 mi (15 km) away.