Terms of use

Användningsvillkor

Hotwire förbehåller sig rätten att ändra användningsvillkoren och när du besöker webbplatsen bör du vara medveten om de aktuella användningsvillkoren.

Mer information om Hotwire finns på http://www.hotwire.com/se/about

ALLMÄNNA VILLKOR

Meddelande om upphovsrätt

Du godkänner att allt innehåll på den här webbplatsen, det vill säga information, data, programvara (som definieras nedan), foton, grafer, video, typsnitt, grafik, musik, ljud, bilder, illustrationer, kartor, motiv, ikoner, text och annat material som definieras som "innehåll", tillhör Hotwire och/eller tredjepartsleverantörer ("leverantörer") och är upphovsrättsskyddat. Reproduktion eller lagring av innehåll från den här webbplatsen i alla former, aktuell media och teknik och den framtida, omfattas av den amerikanska lagstiftningen gällande upphovsrätt.

Rättsliga anspråk

Om du anser att material som vi använder på vår webbplats som du har upphovsrätt till, kan du skicka ett e-postmeddelande som inkluderar följande:

 • En fullständig identifikation på det upphovsrättsskyddade materialet som du gör anspråk på.
 • En fullständig identifikation på det upphovsrättsskyddade materialet som du gör anspråk på och information om var på webbplatsen detta material finns, som till exempel en länk till materialet.
 • Kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig angående anspråket, det vill säga e-postadress och telefonnummer.
 • En redogörelse där du har "goda skäl att tro att det som hävdas som upphovsrättsintrång inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dennes agent eller lagen."
 • En redogörelse där du "på heder och samvete garanterar att informationen är korrekt och att parten som gör anspråk har fått sitt medgivande av ägaren till innehållet som påstås utgöra upphovsrättsintrång."
 • Redogörelsen måste vara underskriven av parten som gör anspråk och som fått sitt medgivande av ägaren till innehållet som påstås utgöra upphovsskyddsintrång.

Observera att detta ska skickas med e-post till hotwire-copyright@hotwire.com eller vanlig post till följande adress:

IP/Trademark Counsel
Hotwire, Inc.
c/o NRAI
2030 Main St.
Suite 1030
Irvine, CA 92614
(425) 679-3756

Vi kommer att granska och svara på alla redogörelser som följer ovanstående krav.

 • Vi uppmanar dig att prata med din juridiska rådgivare innan du fyller i redogörelsen eller svarar oss. Observera att du kan bli föremål för skadeståndsansvar om ditt anspråk om upphovsrättsintrång inte är motiverat.

Programvaror på den här webbplatsen

Alla programvaror som går att hämta på den här webbplatsen ("programvara") är upphovsrättsskyddat material som tillhör Hotwire-företagen och/eller deras respektive leverantörer. Din användning av sådan programvara styrs av villkoren i slutanvändarens licensavtal, om det finns, som medföljer programvaran ("licensavtal"). Det är inte tillåtet att installera eller använda programvaror med licensavtal om du inte har godkänt licensavtalet först. När det gäller programvara som kan hämtas från den här webbplatsen som inte har medföljande licensavtal, beviljar vi dig, användaren, en personlig icke-överlåtbar licens till programvaran i enlighet med dessa regler och villkor.

Observera att all programvara, inklusive HTML-koder och Active X-kontroller på den här webbplatsen ägs av Hotwire-företagen och/eller dess respektive leverantörer, och att de skyddas av upphovsrättslagstiftningen och internationella avtalsbestämmelser. Någon form av reproduktion och otillåten delning av programvara är förbjudet och kan resultera i rättsliga påföljder. De som bryter mot detta kommer att åtalas.

Att kopiera eller reproducera programvaran till en annan server eller plats för ytterligare reproduktion eller delning är strängt förbjudet. Om det finns någon programvara omfattas den av licensavtalets villkor.

Organisationsnummer och varumärken

Allt innehåll på den här sidan tillhör © 2013 Hotwire, Inc. Med ensamrätt. Hotwire, Inc. är inte ansvarig för innehåll på webbplatser som drivs av andra än Hotwire, Inc. Hotwire, Hotwire.com, 4-stjärniga hotell. 2-stjärniga priser, Hot Fare, Hot Rate, Heads in Beds, Travel Ticker, Tripstarter, Our Mission: Heads in Beds och Hotwire-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Hotwire, Inc. ("varumärken"). Andra logotyper, produkter och företagsnamn som nämns på den här webbplatsen kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Bilder på den här webbplatsen är till för att tittas på och får inte sparas eller hämtas.

Det är inte tillåtet att använda, kopiera, publicera, överföra, posta, sprida eller på något sätt ändra varumärken och annat material på den här webbplatsen utan Hotwires skriftliga godkännande. Användning av varumärken på andra webbplatser eller i annan datamiljö är förbjudet. Det är förbjudet att använda varumärken som länkar om det inte skriftligt har godkänts av Hotwire.

Användning av webbplatsen

Du står för och garanterar att du: (i) innehar laglig ålder för att juridiskt binda dig enligt de avtal som gäller vid användning av webbplatsen, (ii) använder den här webbplatsen enligt användningsvillkoren och i lagligt syfte, (iii) använder webbplatsen till att göra bokningar åt dig och andra personer vars medgivande du har fått. Du godkänner också att du måste uppdatera dina medlemskapsuppgifter (om det krävs) för att de ska vara fullständiga och aktuella. Vi förbehåller oss rätten att neka någon åtkomst till webbplatsen och de tjänster som vi erbjuder av någon anledning, även utöver användningvillkoren.

Användningsbegränsning

Webbplatsen är till för personlig användning, och inte i marknadsföringssyfte. Även om du inte använder webbplatsen i marknadsföringssyfte, godkänner du att inte:

 • använda robots, spiders, scrapers eller andra elektroniska verktyg för att övervaka eller kopiera innehåll eller information på den här webbplatsen utan Hotrwires skriftliga medgivande,
 • kringgå header-restriktionerna för robotindexering på webbplatsen eller att på annat sätt kringgå andra säkerhetsåtgärder som vidtagits för att hindra eller begränsa tillgång till webbplatsen,
 • göra något som enligt vårt synsätt lägger orimligt stor belastning på webbplatsens infrastruktur,
 • djuplänka till någon del av webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, köpavdelningen för resor) utan Hotwires skriftliga medgivande eller
 • på något sätt integrera någon del av den här webbplatsen utan vårt skriftliga medgivande.

Du får endast använda den här webbplatsen till att göra lagenliga bokningar av de produkter eller tjänster som erbjuds och inte använda webbplatsen till att göra spekulativa eller falska bokningar.

Det är olagligt att göra en bokning i någon annans namn eller med ett ogiltigt bankkort. Observera att även om du inte uppger ditt riktiga namn kan vi spåra dig med hjälp av din webbläsares IP-adress och på så sätt identifiera dig. Användare som bryter mot detta kommer att åtalas.

Det är tillåtet att använda elektroniska kopior och skriva ut papperskopior av den här webbplatsen i inköpssyfte. All annan användning av materialet på den här webbplatsen, inklusive reproduktion som sker i annat syfte än det som nämnts ovan, är förbjudet och kräver Hotwires skriftliga medgivande. I synnerhet garanterar du att du inte använder, reproducerar, ändrar, bearbetar, översätter, kopierar, delar, överför, publicerar, licensierar, skapar härledda produkter eller visar, överför, eller säljer information, programvara, produkter eller tjänster från den här webbplatsen om du inte fått Hotwires skriftliga medgivande att göra det.

Leverantörsvillkor

Ytterligare regler och bestämmelser kan tillkomma från leverantörer när du bokar eller köper produkter och tjänster. Läs dessa villkor noggrant. Du binder dig att följa dessa villkor för köp från leverantörer som du väljer att göra affärer med, inklusive betalning av belopp som enligt leverantörens villkor ska betalas för att få tillgång till och använda priser, produkter och tjänster.

Observera att om du bryter mot villkoren kan det resultera i att dina bokningar avbokas, att du nekas åtkomst till produkter och tjänster, du inte får tillbaka pengar som du har betalat och/eller att vi debiterar dig för de omkostnader som det innebär för oss.

Hotwires standardprisbokningar står Travelscape för.

Hotellområden

Även om resor till vissa platser sker utan risk, finns det resmål som kan innebära en större säkerhetsrisk än andra. Vi uppmanar användare att hålla utkik efter varningar från regeringar och så vidare när de bokar utlandsresor.

När vi erbjuder boende på platser som inte är kända som riskområden garanterar vi inte att resor dit sker utan risk. Hotwire-företagen är inte ansvariga för skador eller förluster som sker på sådana platser.

Omdömen, kommentarer och andra synpunkter

Vi vill att du ska dela med dig av dina kommentarer och frågor, men vi kanske inte kan svara på alla. Observera att om du skickar innehåll till den här webbplatsen i form av e-postmeddelanden och inlägg, inklusive hotellomdömen, frågor, kommentarer, förslag, idéer eller andra synpunkter (i fortsättningen "synpunkter"), godkänner du att Hotwire-företagen och våra samarbetspartners genom vilka vi erbjuder tjänster (i fortsättningen "Hotwires samarbetspartners") har fullständig rätt att använda, reproducera, ändra, bearbeta, översätta, kopiera, distribuera, överföra, publicera och omformatera ditt innehåll. Vi har också rätten att överföra synpunkter till andra delar av världen och använda det namn som du uppger i samband med dina synpunkter. Observera att Hotwire kan välja att publicera till exempel namn och hemort i samband med dina synpunkter efter vårt eget tycke, och sådana synpunkter kan komma att delas med våra samarbetspartners. Du godkänner också att Hotwire har rätt att tillämpa lagstiftningen mot en fysisk eller juridisk person som bryter mot det här avtalet (nedan kallat "avtalet i sin helhet"). Observera att du godkänner att dina synpunkter inte är sekretessbelagda och utan äganderätt. Hotwire ändrar inte synpunkter och Hotwire är inte ansvariga för synpunkter som du skickar, deras användning eller spridning. Vi har ingen skyldighet att publicera dina synpunkter och vi förbehåller oss rätten att välja vilka synpunkter som vi väljer att publicera på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att av någon anledning vägra att publicera eller ta bort (utan att meddela vederbörande) synpunkter. Det inkluderar situationer där Hotwire får klagomål från sina tredjepartsleverantörer och/eller om Hotwire anser att det bryter mot användningvillkoren. Om du inte har godkänt användningsvillkoren ska du inte dela med dig av dina synpunkter. Hotwire kontrollerar, stödjer eller godkänner inte åsikter och kommentarer i synpunkter som är den enskilda individens åsikter. Bokningar som görs på grund av andras åsikter sker på egen risk.

Observera att vi inte tar något ansvar för granskning av spontana idéer i vår verksamhet (som produkter eller marknadsföring) och vi har inget ansvar för eventuella likheter mellan dessa idéer och material som kan dyka upp i framtida Hotwire-program.

Det är du som är ansvarig för innehållet i dina synpunkter (speciellt omdömen som publiceras på webbplatsen). Det är förbjudet och du garanterar att du inte ska överföra något till eller från webbplatsen: (i) som kan skada eller kränka en person eller dennes verksamhet och eller något som osant, elakt, olagligt, hotande, ärekränkande, nedlåtande, oanständigt, pornografiskt eller något liknande, (ii) som bryter mot publiceringsrättigheterna och/eller integriteten eller mot lagstiftningen, (iii) som är i marknadsföringssyfte (inklusive insamling av pengar, reklam eller marknadsföring för välgörenhet), (iv) som inkräktar eller på något sätt skadar upphovsrätt, varumärken eller patent eller en tredjeparts upphovsrätt. Du garanater att du: (a) att du äger eller kontrollerar alla rättigheter till dina synpunkter, (b) att dina synpunkter är aktuella när du delar med dig av dem, (c) att du inte agerar för att vilseleda eller delta eller uppmuntra till olaglig verksamhet.

Du är ensam ansvarig för eventuella skador som kan uppstå om du bryter mot dessa villkor och om dina synpunkter publiceras på den här webbplatsen. Observera att Hotwire kan utöva sin fulla rätt (det vill säga använda, publicera och ta bort) när det gäller innehållet som du delar med dig utan att meddela dig.

Om du har klagomål angående synpunkter som har publicerats på den här webbplatsen skickar du ett e-postmeddelande till customersupport@hotwire.com (bifoga så mycket information som möjligt om omständigheterna). Hotwire förbehåller sig rätten att be om ytterligare information beroende på omständigheterna och om det är nödvändigt att även be dig att bekräfta din identitet.

Mer information om Hotwires policy när det gäller anspråk på innehåll på den här webbplatsen av en tredje part finns under avsnittet Rättsliga anspråk i användningsvillkoren.

Sekretess

Du bekräftar att du har läst, förstått och godkänt Hotwires Sekretesspolicy, vars villkor som ingår här.

Inga garantier

Om inte en leverantör har angett detta på annat sätt, tillhandahålls alla produkter, tjänster, råd, varor och information på denna webbplats i befintligt skick efter tillgänglighet utan motkrav, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, annat än de som regleras i lag, inklusive men inte begränsat till, produktgarantier eller implicita handelsgarantier, acceptabel kvalitet eller skick för ett specifikt syfte. Utan begränsningar från ovanstående kan inte Hotwire garantera (i) att alla begäranden godkänns, (ii) att användaren erbjuds de lägsta tillgängliga priset för produkter och/eller tjänster på den här webbplatsen, (iii) att produkter och/eller tjänster på den här webbplatsen finns tillgängliga via våra samarbetspartners, (iv) att användningen av webbplatsen eller dess programvaror är felfri, (v) att resultaten stämmer överens med verkligheten, (vi) att information, innehåll, data, tjänster, råd eller handelsvaror är fullständiga, precisa, tillförlitliga och vi kan inte garantera deras kvalitet, (vii) att hotellens stjärnklassificering stämmer överens med verkligheten, (viii) att webbplatsen fungerar som den är tänkt att göra. Du godkänner att du är medveten om att du använder den här webbplatsen på egen risk. Ändringar sker periodvis på webbplatsen. Hotwire och/eller respektive leverantör kan genomföra förbättringar och/eller ändringar på den här webbplatsen när som helst.

Allmän ansvarbegränsning

SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER KAN INTE HOTWIRE-FÖRETAGEN, HOTWIRES SAMARBETSPARTNERS OCH DERAS LEVERANTÖRER HÅLLAS SOM ANVARIGA PÅ GRUND AV INDIREKTA, SPECIELLA, TYPISKA, OFÖRUTSEDDA SKADOR AV NÅGOT SLAG, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ KONTRAKT, KRÄNKNING, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLAT TILL ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR WEBBPLATSEN DÄR OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, INFORMATION, PROGRAMVAROR, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER SOM PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT KOMMER FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR WEBBPLATSEN, ÄVEN OM PARTEN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR DEN TYPEN AV SKADOR.

Hotell och andra leverantörer som tillhandahåller resor eller andra tjänster via den här webbplatsen är oberoende entreprenörer som inte är anställda hos Hotwire-företagen. Hotwire-företagen är inte ansvariga för handlingar, fel, utelämnanden, garantier, överträdelser eller försummelser från sådana hotell och leverantörer, eller personskador, dödsfall, skada på egendom eller andra skador eller utgifter som kommer därifrån. Hotwire-företagen är inte ansvariga för återbetalning vid skada och/eller försening som sker på grund av leverantörens avbokningar, dubbelbokningar, brist, sjukdom, snatteri, tvist, maskinhaveri, karantän, regeringsbestämmelser, vädret eller andra orsaker som ligger utanför Hotwire-företagens makt. Inget ansvar accepteras för merkostnader, försummelse, förseningar, omdirigering eller handlingar av statliga myndigheter. Hotwire-företagen är inte ansvariga för att en leverantör bryter mot garantin, inklusive underförstådda garantier i ett handelssyfte. Hotwire-företagen är inte heller ansvariga för de fel som leverantörer begår när det gäller produkter och/eller tjänster som finns på den här webbplatsen. Hotwire-förtagen kan inte hållas som ansvariga om leverantören misslyckas med att följa de här användningsvillkoren, och inte heller för om leverantören inte följer gällande lagstiftning. Du godkänner att du inom en tidsperiod på 2 år från det att upptäcker något som du vill göra anspråk på och om det rättsliga anspråket då inte görs inom den här tidsperioden kommer det att oåterkalleligen att upphävas.

Utöver ansvar för dödsfall och personskador där ingen begränsning används, om, trots begränsningarna ovan, Hotwire-företagen skulle anses ansvariga för skada eller förlust som baseras på kontrakt, förseelse, strikt skadeståndsansvar eller annat som härrör från något av det ovan nämnda, kommer inte Hotwire-företagen eller dess leverantörer under några som helst omständigheter att betala ut mer än (a) det som du betalade när du gjorde bokningen eller (b) mer än 100 000 USD. Detta påverkar inte din lagliga rättigheter som kund.

Ansvarsbegränsningen reflekterar riskfördelningen mellan parterna. Begränsningarna i det här avsnittet gäller fortfarande, även om begränsad gottgörelse i de här villkoren har misslyckats att uppfylla sitt syfte. Ansvarsbegränsningarna i de här villkoren ska vara till fördel för Hotwire-företagen och/eller deras respektive leverantör.

Vissa nationella lagar, i den mån deras lag kan anses gälla, trots valet av Delaware-lagen som beskrivs nedan, tillåter ansvarsbegränsning så begränsningarna i de här villkoren kanske inte gäller dig. De här användningsvillkoren och tidigare ansvarsfriskrivning påverkar inte obligatorisk lagstiftning som inte kan uteslutas enligt gällande lagstiftning.

Tredje part

Om du använder den här webbplatsen på uppdrag av en tredje part ("tredje part") är du ansvarig för eventuella inkorrekta uppgifter som du uppger om tredje part. Du måste även underrätta tredje part om användningsvillkor för den här webbplatsen och allt vad det innebär.

Ersättning

Du godkänner att du ska försvara och ersätta Hotwire-företagen och/eller dess respektive leverantörer och deras medarbetare och så vidare när det gäller anspråk, krav, förluster, skador, böter, viten eller andra kostnader eller utgifter av något slag som kommer från tredje part som ett resultat av:

 • att du har brutit mot användningsvillkoren eller andra villkor som det refereras till,
 • att du begått ett lagbrott eller skadat tredje parts rättigheter,
 • din användning av den här webbplatsen eller
 • din användning av den här webbplatsen på uppdrag av tredje part.

Länkar till andra webbplatser och tjänster

När det gäller länkar på den här webbplatsen som leder till webbplatser som drivs av andra parter än Hotwire, kontaktar du respektive leverantör angående deras produkter och tjänster. Dessa länkar är till som referens för dig. Inget av Hotwire-företagen garanterar att innehållet på dessa webbplatser är korrekt och bär heller inget ansvar för din användning av dessa webbplatser. Tjänster och resurser utifrån är inte under några omständigheter relaterade till Hotwire, inte heller medarbetarna i fråga. Att Hotwire använder sig av sådana länkar innebär inte att Hotwire godkänner materialet eller samarbetar med deras operatörer.

Uppsägning av användning

Användare som har åtkomst till den här webbplatsen kan blockeras eller stängas av när som helst, utan att anledning och utan att Hotwire meddelar detta.

Betalningssätt

Alla bokningar måste göras med ett bankkort om inget annat uppges.

Övrigt

Användningsvillkorens rubriker är endast till för att underlätta för användaren och definierar inte bestämmelserna i de här användningsvillkoren.

Inget av Hotwire-företagen är ansvariga för fel eller förseningar som uppstår på grund av att du har fått fel e-postadress eller tekniska problem.

Hotwire kan tilldela, överlåta, lägga ut eller delegera rättigheter, förpliktelser eller skyldigheter enligt detta avtal.

Du godkänner att du inte är anställd eller har något samarbete med Hotwire-företagen enligt det här avtalet och användningen av den här webbplatsen.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålles.

Om du har serviceproblem kontaktar du customersupport@hotwire.com eller ringer 020 797 237.

Senast ändrad 1 september 2011
2013 Hotwire, Inc. Med ensamrätt.

Hela avtalet

De här användningsvillkoren tillsammans med sekretesspolicyn och de villkor som tas upp här utgör hela avtalet (kallat "avtalet") mellan dig och Hotwire, och ersätter alla tidigare avtal (muntliga eller skriftliga) och kan endast ändras skriftligen på den här webbplatsen. Ingenting i denna klausul begränsar eller utesluter något ansvar för bedrägeri. En utskriven version av det här avtalet och även meddelanden i elektroniska form ska behandlas enligt gällande regler för den här typen av handlingar. Om någon av bestämmelserna i det här avtalet anses ogiltig, olaglig eller ogenomförbar på grund av lagstiftning kan bestämmelsen ersättas av en ny som i stället anses genomförbar och detta inte påverkar övriga bestämmelser i det här avtalet.

Tillämpbar lagstiftning

Lagstiftningen i den amerikanska delstaten Delaware reglerar tolkningen av dessa användningsvillkor. Du godkänner att rättsliga fall gällande de här användningsvillkoren och användningen av den här webbplatsen tas upp av domstolen i Delaware, USA.

Hotwires regler och restriktioner för reseprodukter

Klicka här för ytterligare villkor som specifikt behandlar Hotellbokningar och Hotwire HotDollars.

Priser

Priserna är rörliga och kan variera beroende på vilka datum som bokas, vistelsens längd och hotellets stjärnklassificering. Det finns ingen garanti för att priserna som visas när du söker gäller innan du har bokat.

Observera att i vissa länder kan du behöva betala ytterligare skatt, till exempel turistskatt. Du är ansvarig för att sådana skatter betalas.

Observera att vi inte är ansvariga för att sådan skatt betalas, med undantag för våra tjänster i staten New York och New York City. Våra hotelleverantörer fakturerar oss skattebeloppen om det finns några. Hotelleverantörerna skickar eventuella skatter vidare till skattemyndigheten. Det som vi tar betalt för när det gäller skatter på förbetalda hotellbokningar är beräknade skatter (till exempel boendeskatt, rumskatt, lokala skatter och så vidare), och dessa betalar vi hotellen. Det är inte skatter som vi skickar vidare till skattemyndigheterna. De skattebelopp som vi betalar hotellen kan variera beroende på avgifter och skatteprocent och så vidare. Samt under vilken tid på året som kunderna bor på hotellet. Vi tar ut en serviceavgift när du gör en bokning via oss. Vår serviceavgift varierar beroende på belopp och typ av bokning.

Hotwire-företagen är inte en samleverantör med leverantörerna som vi bokar våra researrangemang med. Skattebelopp kan variera beroende på plats.

När det gäller hotell i staten New York och New York City betalar du både den lokala skatten för boendet och skatt för våra tjänster. När det gäller boende i staten New York, men utanför New York City betalar du både den lokala skatten för boendet och skatt för våra tjänster. När det gäller boende i staten New York men utanför New York City betalar du en avgift som ska täcka skattekostnaden som hotellet tar för rummet. Du betalar inga serviceavgifter för boende i staten New York. Skatteinformation om staten New York och New York City finns nedan. Staten New York och New York City kräver att vi informerar dig om gällande skattelagstiftning.

Begränsningar vid hotellbokning

Hotellbokningar som finns på den här webbplatsen omfattas av de publicerade reglerna för det aktuella hotellet. Hotwire erbjuder två typer av priser: (1) Hotwire Hot Rate och (2) Hotwire-standardpriser. Ett pris som står tillsammans med "Hotwire Hot Rate" i sökresultatet och/eller i bokningsuppgifterna anses vara Hotwire Hot Rate. Priser som publiceras utan "Hotwire Hot Rate" anses vara Hotwire-standardpriser. Följande begränsningar gäller:

För hotell med Hotwire Hot Rate

 • Alla bokningar är definitiva och kan inte ändras, återbetalas, bytas, avbokas eller överföras till en annan part,
 • Namnet och den exakta adressen visas inte förrän bokningen har betalats,
 • När du bokar belastas ditt bankkort med beloppet som visas även om du inte utnyttjar din bokning.
 • Rumstypen bestäms av hotellet beroende på antalet gäster som redan har bokat när du gör din bokning. Alla bokningar som görs är rum för icke-rökare (i mån av plats).
 • Rumstypen bestäms vid incheckningen och du kan inte uppgradera ditt rum,
 • Det maximalt tillåtna antalet rum som kan bokas är sex. Alla hotellrum bokas i samma namn och gästen vars namn bokningen står i måste vara närvarande vid incheckningen,
 • Bokningar som görs via webbplatsen ger inte någon hotellbonus eller poäng i klubbprogram,
 • Minimiåldern för incheckning är 18 år,
 • Vid incheckningen måste du uppvisa giltig legitimation och giltigt bankkort (bankkortsbestämmelser kan variera från hotell till hotell). Betalkort accepteras inte på alla platser och
 • Hotwire-priser inkluderar inte extra avgifter som hotellen tar vid utcheckning, till exempel parkeringsavgifter med mera. Kunderna betalar dessa avgifter direkt till hotellet vid utcheckning.

Begränsningar när det gäller Hotwire-standardpriser

 • Hotwire-företagen, som till exempel Travelscape, förhandlar fram vissa rumspriser i förväg. Rumspriserna som visas på webbplatsen är de priserna som har förhandlats fram av Hotwire-företagen och serviceavgifterna. Du godkänner att ett Hotwire-företag genomför bokningen åt dig för det totala bokningspriset som innefattas av Hotwire-standardpris som visas på webbplatsen och skatter och serviceavgifter.
 • När du har bokat kommer ditt bankkort att belastas av ett Hotwire-företag, till exempel Travelscape.
 • Policy när det gäller ändringar och avbokningar kan variera från hotell till hotell och från rum till rum. Du kan avboka eller ändra en bokning med Hotwire-standardpriser, men du kommer att vara tvungen att betala en ändrings- eller avbokningsavgift enligt villkoren för hotellbokningar.
 • Villkoren kommer att presenteras för dig innan du genomför din bokning. Villkoren finns också i e-postmeddelandet som bekräftar din bokning och på sidan Mitt konto.
 • Om du inte ändrar eller avbokar inom den satta tidsramen för avbokning måste du betala ytterligare skatt och serviceavgifter. Du godkänner att betala avgifter som dyker upp i samband med avbokning och ändringar.
 • I vissa fall är det inte möjligt att ändra eller avboka efter att bokningen har genomförts, vilket behandlas i villkoren för bokningar med Hotwire-standardpriser. Du förbinder dig att följa de villkor som införts när det gäller din förbetalda bokning med Hotwire-standardpriser.
 • Om du inte skulle dyka upp den första natten som du har bokat, men tänker bo resterande nätter måste du meddela oss detta senast datumet för den första natten, annars finns det risk att din bokning avbokas. Du måste ansöka om återbetalning för de nätter du inte bor senaste 60 dagar efter utcheckning.
 • Rumstypen bestäms av hotellet beroende på antalet gäster som redan har bokat när du gör din bokning. Alla bokningar som görs är rum för icke-rökare (i mån av plats).
 • Rumstypen bestäms vid incheckningen och du kan inte uppgradera ditt rum,
 • Det maximalt tillåtna antalet rum som kan bokas är sex. Alla hotellrum bokas i samma namn och gästen vars namn bokningen står i måste vara närvarande vid incheckningen,
 • Bokningar kan inte tas över av en annan part,
 • Bokningar som görs via webbplatsen ger inte hotellbonusar eller poäng i klubbprogram,
 • Minimiåldern för incheckning är 18 år,
 • Vid incheckningen måste du uppvisa giltig legitimation och giltigt bankkort (bankkortsbestämmelser kan variera från hotell till hotell). Betalkort accepteras inte på alla platser.
 • Hotwire-priser inkluderar inte extra avgifter som hotellen tar vid utcheckning, till exempel parkeringsavgifter med mera. Kunderna betalar dessa avgifter direkt till hotellet vid utcheckning.

Hotwire HotDollars

Du måste vara en registrerad användare på Hotwire för att kunna tjäna och utnyttja Hotwire HotDollars. Du kan bara använda Hotwire HotDollars till att betala hela eller en del av kostnaden för en bokning som du gör på Hotwire. Alla bokningar omfattas av respektive villkor. En HotDollar har samma värde som en USD. Om du ändrar eller avbokar en bokning som du betalade med Hotwire HotDollars kommer du inte att få tillbaka utnyttjade Hotwire HotDollars. Hotwire HotDollars:

 • måste användas från det konto som de tilldelades,
 • är inte överförbara och kan inte bytas in mot pengar, och
 • slutar att gälla ett år efter att de har utfärdats.

Du kan se hur många Hotwire HotDollars du har kvar när som helst på sidan Mitt konto på webbplatsen. Hotwire förebehåller sig rätten att när som helst sluta använda sig av Hotwire HotDollars-programmet och kan blockera en person att använda programmet utan att meddela personen i fråga. Om vi misslyckas med att följa Hotwire HotDollars-programmet inkräktar inte det på några av de andra villkoren.

Biluthyrning på Hotwire

Hotwire erbjuder sina kunder att hyra en bil via Car Trawler på deras webbplats http://cars.hotwire.com eller via liknande samarbetspartners. Bokningar på Car Trawler omfattas av Car Trawlers användningsvillkor och av villkoren från den som hyr ut bilen. Uppgifter som du delar med Car Trawler eller samarbetspartners när du är på http://cars.hotwire.com omfattas av Hotwires sekretesspolicy. Car Trawlers användningsvillkor hittar du medan du bokar eller på adressen: http://www.cartrawler.com/booking-conditions/?lang=sv .