Privacy policy

Sekretesspolicy

Nedan hittar du sekretesspolicy för Hotwires webbplatser:

Vi är införstådda med att bokning online är ett stort förtroende från din sida. Vi värdesätter ditt förtroende och prioriterar säkerheten när det gäller de personuppgifter som du lämnar till oss. Läs följande bestämmelser för att lära dig mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Uppgifter som vi samlar in om dig

Allmänt

Vi tar emot och lagrar de uppgifter som du anger på vår webbplats eller som du ger oss på annat sätt. Detta inkluderar uppgifter som kan identifiera dig ("personuppgifter"), det vill säga för- och efternamn, telefonnummer, postnummer, e-postadress, fax och faktureringsuppgifter (som till exempel bankkortsnummer, kortinnehavarens namn och utgångsdatum). Vi kan också komma att kräva information om ditt hotell, flyg och om du hyr bil. Du kan välja att inte dela med dig av dina uppgifter till oss, men i allmänhet krävs vissa uppgifter för att du ska kunna registrera dig, boka resor, göra en reseprofil, delta i undersökningar, tävlingar eller utlottningar, ställa frågor eller andra åtgärder på vår webbplats.

Information om resesällskap

När du gör en bokning åt någon annan via den här webbplatsen kommer vi att begära personuppgifter och reseönskemål om den här individen. Du måste se till att de individer vars personuppgifter du lämnar ut är medvetna om det och att de endast kommer åt dem via ditt konto.

Uppgifter från andra källor

Vi kan under vissa omständigheter samla in personuppgifter eller uppgifter som inte är personliga om dig från närstående företag, samarbetspartners och andra oberoende tredje parter, och lägga till det till de uppgifter som vi redan har om dig. Exempel på sådana uppgifter är uppdaterade adressuppgifter, köphistorik och demografiska uppgifter.

Automatisk information

Vi samlar automatiskt in information om din dator när du besöker den här webbplatsen. Vi samlar till exempel in din IP-adress, vilken webbläsare du använder (till exempel Firefox, Safari eller Internet Explorer) och från vilken webbplats du hänvisades från. Vi samlar också in information om din aktivitet på webbplatsen, som till exempel vilka resor som du har tittat på och vilka bokningar du har gjort. Våra mål med att samla in den här typen av information är för att kunna skräddarsy din användarupplevelse och förhindra bedrägerier. Mer information finns under Cookies och andra tekniker.

Så hanterar vi dina uppgifter

Vi använder känsliga faktureringsuppgifter (som till exempel kortinnehavarens namn, bankkortsnummer och utgångsdatum) med syftet att slutföra bokningar som du gör på vår sajt. Vi använder uppgifter om dig i följande allmänna syften när du har gett ditt medgivande: för att erbjuda dig produkter och tjänster som du begär, för att förse dig med resebekräftelsen och uppdateringar, för att hantera ditt konto, inklusive hantering av fakturor och resemeddelanden, för att kommunicera med dig i allmänhet, för att svara på dina frågor och kommentarer, för att mäta intresset för våra produkter och tjänster och samtidigt förbättra dem, för att delge dig specialerbjudanden och andra produkter och tjänster som kan intressera dig, för att på annat sätt anpassa din upplevelse, för att få ut bonusar för de bonusprogram som du deltar i, för att samla in information från dig, inklusive undersökningar, för att lösa tvister, samla in avgifter eller lösa problem, för förhindra förbjuden eller olaglig aktivitet, för att verkställa användningsvillkoren eller annars ges en förklaring vid insamlandet av uppgifterna.

Vi får ofta kommentarer från våra kunder som har haft goda erfarenheter vid bokning och/eller resor på vår webbplats. Vi publicerar ofta sådant innehåll med våra kunders tillåtelse och använder då för- och efternamn.

Kommunikation via e-post

Vi vill se till att det är lättare för dig att ta del av reserelaterade erbjudanden på vår webbplats. Vi gör det bland annat genom att skicka e-postmeddelanden som innehåller information om reserelaterade erbjudanden om du har godkänt att ta emot sådana e-postmeddelanden. Där lagen kräver kommer vi att följa tillgängliga opt-out-listor när vi skickar e-postmeddelanden i marknadsföringssyfte. Om du till exempel söker efter flyg till New York på vår webbplats och har sparat din reseplan, men inte bokat resan, skickar vi dig ett e-postmeddelande som en påminnelse om din sparade reseplan eller om flyg till New York. Om du tar emot ett e-postmeddelande från oss om New York och klickar på en länk i meddelandet för att ta reda på mer om hotell i New York, kan det innebära att du får ta emot e-post om erbjudande i New York. Vi tror att dessa meddelanden kan ge dig nyttig information om reserelaterade erbjudande på vår webbplats. Observera att du har möjligheten att välja att inte ta emot dessa e-postmeddelanden i de e-postmeddelandena vi skickar.
Läs avsnittet nedan: Vi respekterar ditt val om hur du vill att vi hanterar dina uppgifter.

Med dem delar vi dina uppgifter

Med ditt medgivande finns det en möjlighet att vi delar dina uppgifter med följande:

Leverantörer som till exempel hotell, flygbolag, biluthyrning med mera. Alla tjänster som erbjuds av en tredjepartsleverantör på denna webbplats beskrivs som en sådan. Vi uppmanar dig därför att även läsa andra leverantörers sekretesspolicy, eftersom du köper deras produkter via den här webbplatsen. Observera att dessa leverantörer kan komma att kontakta dig för att de behöver ytterligare uppgifter om dig, för att underlätta din resa eller för att svara på ett omdöme som du kanske har lämnat.

Tredjepartsleverantörer som erbjuder tjänster eller funktioner åt oss, inklusive bankkortstjänster, affärsanalys, kundtjänst, marknadsföring, distribution av enkäter eller utlottning och förebyggande arbete mot bedrägeri. Vi använder oss även av tredjepartsleverantörer för att samla in information åt oss när det gäller webbplatsens funktioner eller för att samla in information om vilka resor som kan intressera dig. Tredjepartsleverantörer har tillgång till och kan samla in uppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina tjänster åt oss, men de har inte tillåtelse att dela eller använda uppgifterna i annat syfte. De följer samma praxis för datasäkerhet som vi gör. Observera att dessa tredjepartsleverantörer kan vara etablerade i andra länder som inte kan erbjuda samma säkerhet när det gäller dina personuppgifter som överens stämmer med säkerhetsnivån i ditt eget land. Däremot strävar vi efter att skydda alla dina personuppgifter enligt datskyddsstandarderna.

Samarbetspartners som vi tillsammans med erbjuder produkter och tjänster eller som erbjuder produkter och tjänster på vår webbplats. När en trejdepartsleverantör erbjuder en produkt eller tjänst via vår webbplats syns deras namn tillsammans med vårt eller för sig självt. Om du väljer att ha åtkomst till de här valbara tjänsterna kan det hända att vi delar personuppgifter med de här parterna. Observera att vi inte tar något ansvar för deras sekretesspolicy.

Webbplatser med länkar till Hotwire. Om du kom till den här webbplatsen via en länk på en annan webbplats, kan det hända att vi delar dina personuppgifter med webbplatsen där du klickade på länken. Vi uppmanar dig att kontrollera sekretesspolicyn på de webbplatser som du har länkats vidare från.

Moderbolag och dotterbolag. Det kan hända att vi delar uppgifterna med våra moderbolag och andra dotterbolag som till exempel Expedia.com, CarRentals.com och Hotels.com och även internationella samarbetspartners som Hotels.uk.com. Genom att vi delar dina uppgifter med dessa kan vi på ett bättre sätt förse dig med information om reserelaterade produkter och tjänster som kan intressera dig. I den utsträckning som vårt moderbolag och våra dotterbolag använder dina uppgifter kan du vara säker på att deras sekretesspolicyer är minst lika restriktiva som den som beskrivs här. De kommer också att följa gällande lagstiftning när det gäller reklamutskick och åtminstone ge dig möjlighet att välja att inte ta emot sådana e-postmeddelanden i framtiden.

Vi kan också komma att dela dina uppgifter:

  • Som svar på stämningar, domstolsbeslut eller andra rättsliga processer, för att utöva vår lagliga rätt, för att skydda oss mot rättsliga anspråk eller för annat som krävs enligt lag eller av andra statliga myndigheter än de amerikanska. I ett sådant fall förbehåller vi oss rätten att hävda eller avstå från rättsliga invändningar eller rättigheter som står till vårt förfogande.
  • Vi tycker det är lämpligt att utreda, förhindra eller vidta åtgärder när det gäller olagliga aktiviteter, för att skydda och försvara vårt företags rättigheter, egendom eller säkerhet, eller den här webbplatsen, våra kunder eller andra i samband med våra användningsvillkor och andra avtal.
  • I samband med en företagsaffär som till exempel avyttring, sammanslagning, konsolidering eller försäljning av tillgångar, eller vid en osannolik händelse som konkurs.

Vid andra tillfällen än de ovan nämnda kommer du att meddelas om dina personuppgifter delas med en tredje part, och du kommer då ha möjlighet att välja om du vill att vi delar med oss av dina personuppgifter eller inte.

Vi kan också komma att dela insamlade eller anonyma uppgifter med tredje part, inklusive annonsörer och investerare. Vi meddelar bland annat våra annosörer hur många som besöker vår webbplats och vilka hotell och resmål som är populärast. Dessa uppgifter innehåller inga personuppgifter och används till att utveckla innehåll och tjänster som kan intressera dig.

Så kan du komma åt dina uppgifter

Användare som är registrerade på Hotwire har åtkomst till och kan uppdatera sina kontaktuppgifter genom att logga in på Hotwire och gå till Mitt konto. De som prenumererar på e-postmeddelanden från Hotwire har åtkomst till och kan uppdatera prenumeration via länkarna som bifogas i sidfoten i e-postmeddelanden från Hotwire. Du kan avsluta ditt konto genom att kontakta oss via e-postadressen nedan. Observera att om du avslutar ditt konto kan du inte längre logga in och komma åt dina personuppgifter. Du kan när som helst skapa ett nytt konto. Observera att vi kan komma att behålla vissa uppgifter som hänger ihop med ditt konto, för till exempel analytiska ändamål och för registerföring.

Om du inte har något konto, inte prenumererar på e-postmeddelanden från Hotwire eller vill komma i kontakt med oss angående personuppgifter som inte visas i kontot eller dina val gällande prenumeration, kan du be oss att ge dig åtkomst till, ta bort eller ändra de uppgifter som vi har genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen nedan.

Du kan återkalla ditt medgivande som du gav när du godkände sekretesspolicyn genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen nedan.

Vi respekterar ditt val om hur du vill att vi hanterar dina uppgifter.

  • Som redan ovan nämnt kan du välja att inte dela med dig av dina uppgifter, men det kan innebära att du inte kan boka resor eller ta del av erbjudanden från vår webbplats.
  • Du kan även lägga till eller uppdatera uppgifter, och avsluta ditt konto.
  • När du skapar ett konto på vår webbplats får du chansen att välja om du vill få e-postmeddelanden från oss med erbjudanden, produkter och tjänster från utvalda samarbetspartners. När du har skapat ett konto på Hotwire kan du ändra dina prenumerationsval när som helst genom att gå till Mitt konto. Oavsett om du har ett konto hos oss kommer du ändå att få möjligheten att avsluta din prenumeration i de e-postmeddelanden som vi skickar till dig. Observera att vi förbehåller oss rätten att skicka e-postmeddelanden gällande adminstration som är kopplat till ditt konto eller överföring som du har gjort på webbplatsen, utan att du har möjlighet att välja att inte ta emot dessa e-postmeddelanden.

Cookies och andra tekniker

Cookies är små datatextfiler och kan lagras på din dators hårddisk (om din webbläsare tillåter detta). Den här webbplatsen använder cookies i följande syften:

  • För att kunna veta om du tidigare har besökt webbplatsen, och för att spara och komma ihåg inställningar som du gjorde medan du besökte vår webbplats med din webbläsare. Om du till exempel har skapat ett konto på den här webbplatsen använder vi cookies för att komma ihåg dina registreringsuppgifter. Observera att medlems-ID:n, lösenord och annan kontorelaterad information som inkluderas i sådana cookies är krypterade av säkerhetsskäl. Om du inte skapar ett konto kommer dessa cookies inte att innehålla några personuppgifter.
  • För att vi ska kunna anpassa innehållet och annonseringen efter dig på den här webbplatsen och andra på Internet. När du till exempel går in på en sida på vår webbplats registrerar en cookie det och din webbläsare känns då igen och då baserat på tidigare uppgifter som vi har samlat in om dig, visas information och reklam som är anpassat efter dina intressen. Mer information om reklamannonsering och dina val finns under reklamvisning/dina val.
  • För att mäta och undersöka effektiviteten på webbplatsens funktioner och erbjudanden, annonsering och e-postmeddelanden (bestäms efter vilka e-postmeddelanden du öppnar och så vidare).

Cookies är små datatextfiler och kan lagras på din dators hårddisk (om din webbläsare tillåter detta). Den här webbplatsen använder cookies i följande syften:

På hjälpfliken i din webbläsare kan du ta reda på hur du gör för att din webbläsare inte ska acceptera nya cookies, hur du kan få meddelanden när en ny cookie dyker upp eller hur du blockerar cookies. Observera att om du blockerar cookies kanske du inte har åtkomst till de olika verktygen på vår webbplats.

Utöver ovan nämnda cookes använder vi även så kallade "flash cookies" på vår webbplats. De används för att förbättra din upplevelse genom att spara inställningar som till exempel din volyminställning i samband med animerat innehåll på vår webbplats. Flash cookies liknar browser cookies, men kan lagra information som är mer komplex än vanlig text. De kan inte göra något med informationen på din dator. Precis som andra cookies har de bara åtkomst till uppgifter som du har angett på den här webbplatsen och andra webbplaster har ingen åtkomst till dem. Om du vill vet mer om flash cookies eller om hur blockerar dem, klickar du här:
http://www.adobe.com/products/flashplayer/articles/lso/

Webbplatsen använder sig också av web beacons som är små bilder med en unik identifierare med liknande funktion som cookies, som är placerade i webbsidans kod. Vi använder oss av beacons för att övervaka trafiken på vår webbplats, för att leverera eller kommunicera med cookies, för att se om du kom till vår webbplats via en annons på en av våra samarbetspartners sidor och för att förbättra webbplatsens prestanda. Vi tillåter att våra leverantörer använder sig av web beacons för att vi ska se vilka e-postmeddelanden som du har öppnat och för att övervaka trafiken och åtgärder på den här webbplatsen. På så sätt kan vi mäta effektiviteten på vårt innehåll och andra erbjudningar.

Om du har några frågor angående om hur vi använder cookies eller andra tekniker kan du skicka ett e-postmeddelande eller kontakta kundtjänst.

Visning av anpassad reklam/dina val

Data samlas in för att vi ska kunna visa erbjudanden som du är intresserad av.

Hotwire vill jobba för att du ska få relevant information. För att kunna göra det samlar vi in information om dina reserelaterade sökningar med hjälp av cookies och andra tekniker. Det gör vi för att vi ska kunna förse dig med annonser som stämmer överens med dina intressen. Om du till exempel gör en sökning efter flyg till Florida på vår webbplats kommer du att kunna se en annons med ett resepaket till Florida på vår webbplats eller en annan som du besöker.

Observera att vi inte blandar samman informationen som är reserelaterad med personuppgifter (som till exempel e-postadress) för att förse dig med annonser från andra webbplatser. Vi delar inte dina personuppgifter med en tredje part så att de kan förse dig med reklam. Du kan välja bort anpassad online-annonsering på andra webbplatser, som baseras på dina reserelaterade sökningar på den här webbplatsen, genom att klicka här. Observera att om du väljer bort anpassad annonsering kommer du fortfarande att få ta del av online-annonseringen, men den kan vara mindre relevant för dig.

Information samlas in av samarbetspartners och annonsnätverk och förser dig med relevanta annonser.

Annonseringen på den här webbplatsen tillhandahålls av oss eller våra leverantörer. Vi tillåter också att en tredje part samlar in information om din aktivitet på vår webbplats med hjälp av cookies och andra tekniker. Tredje part är (1) affärspartners som samlar information när du visar eller interagerar med en av deras annonser på vår webbplats och (2) annonsnätverk som samlar information om dina intressen när du visar eller interagerar med en av deras annonser som de har på många olika ställen på Internet. Informationen som samlas av denna tredje part används till att göra gissningar om dina egenskaper, intressen eller preferenser och till att visa annonser på vår webbplats och på Internet som är anpassade efter dina intressen. Vi tillåter inte att dessa tredje parter samlar personlig information om dig på vår webbplats, inte heller delar vi med oss av personlig information om dig.

Observera att vi inte har tillgång till eller kan styra över cookies eller andra tekniker. Dessa tredje parter kan samla information om dina intressen och deras informationpolicy täcks inte av den här sekretesspolicyn. Vissa av de här företagen är medlemmar av Network Advertising Initiative som erbjuder en tjänst där du väljer att inte ta emot reklam från andra medlemsföretag. Klicka här för mer information: http://www.networkadvertising.org/

Information som samlas in av företag som använder sig av cookies för att tillhandahålla relevant annonsering.

Precis som många andra företag på Internet använder den här webbplatsen cookies för att samla in anonym information om din aktivitet på webbplatsen som används för att förse dig med information som intresserar dig (som till exempel resor). Den här informationen delas sedan med tredjepartsleverantörer, inklusive annonsörer och annonsnätverk så att de kan anpassa annonserna efter vad som intresserar dig. Vi delar inte personuppgifter (till exempel e-postadress) med de här företagen och vi tillåter inte att de samlar in sådana uppgifter om dig från vår webbplats. För att lära dig mer om cookiebaserade utbyten, inklusive hur man får tillgång till information om de ämnen av intresse som associeras med cookies på din dator och hur man undviker att delta i dessa program, ska du klicka här: http://tags.bluekai.com/registry

Så skyddar vi dina uppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder vår webbplats för att boka hotell och resor, och vi strävar efter att skydda de uppgifter som vi samlar in. Eftersom ingen webbplats kan garantera säkerhet har vi implementerat adminstrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som du lämnar till oss. Endast godkända medarbetare kan komma åt personuppgifter och de får endast göra det när det handlar om företagsuppdrag. Vi krypterar även känsliga personuppgifter när vi överför uppgifterna mellan ditt och vårt system, och vi använder oss av brandväggar och anti-virusprogram för att förhindra att någon obehörig kommer åt dina personuppgifter.

Barnens integritet

Det här är en allmän publik webbplats som inte erbjuder tjänster som i första hand riktar sig till barn. Om ett barn som är under 14 år lämnar ut sina personuppgifter till oss kommer vi omedelbart att ta bort uppgifterna.

Externa länkar

Om du klickar på en länk på den här webbplatsen som leder dig till en annan, gäller inte denna sekretesspolicy för den webbplatsen. Vi rekommenderar att du tar del av sekretesspolicyn på den aktuella webbplatsen så att du är medveten om hur de samlar in och hanterar personuppgifter.

Besök på vår webbplats utanför USA

Om du besöker vår webbplats från ett annat land än USA bör du vara medveten om att dina uppgifter överförs och lagras i USA där vi har våra servrar och vår centrala databas. Lagstiftningen i ditt land gällande dataskydd kanske inte stämmer överens med den i USA och andra länder, men vi försäkrar dig om att vi strävar efter att skydda din integritet. När du använder våra tjänster bör du vara medveten om att dina uppgifter överförs till våra anläggningar och en eventuell tredje part som beskrivs i den här policyn.

Ändringar av sekretesspolicy

Den här sekretesspolicyn kan uppdateras i framtiden. Om sekretesspolicyn ändras kommer vi att underrätta dig via e-post eller via vår webbplats.

Så kontaktar du oss

Om du har några frågor gällande sekretesspolicyn kan du kontakta oss via:

E-post

Skicka oss ett e-postmeddelande

Telefon

Du når vår kundtjänst på telefon dygnet runt, sju dagar i veckan. Du kan nå oss på 00-800-46894732 eller +1-949-333-4942 (samtalstaxa gäller).

E-post

Hotwires kundtjänst
655 Montgomery Street, Suite 600
San Francisco, CA 94111
USA

Den här sekretesspolicyn gäller från och med 13 januari 2012.