Terms of use

Betingelser for brug

Hotwire forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser for brug, og din fortsatte brug af denne hjemmeside vil være betinget af, at de betingelser for brug, der er gældende på tidspunktet for din brug. Du kan finde specifikke vilkår relateret til produkter og funktioner for denne hjemmeside på Se Regler og begrænsninger for Hotwires rejseprodukter.

Flere oplysninger om Hotwire kan findes på http://www.hotwire.com/dk/about

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Meddelelse om ophavsret

Du anerkender, at alt indhold på denne hjemmeside, herunder uden begrænsning, oplysninger, data, software (som defineret nedenfor), fotografier, grafiske oversigter, videoer, skrifttyper, grafiske elementer, musik, lyd, billeder, illustrationer, kort, design, ikoner, skriftlig og andet materiale samt samlinger (samlet kaldet "indhold") er underlagt den intellektuelle ejendomsret og ophavsret for Hotwire og/eller andre tredjeparter ("leverandører"). Gengivelse eller opbevaring af alle former for indhold fra denne hjemmeside, samt af medier og teknologier, både eksisterende og fremtidige, er underlagt gældende lovgivning, inklusive den amerikanske Copyright Act fra 1976, titel 17 i United States Code.

Vilkår for klager vedrørende ophavsretten

Hvis du i god tro mener, at materiale på vores hjemmeside krænker din ophavsret, kan du (eller din repræsentant) sende os en skriftlig meddelelse, der indeholder følgende oplysninger:

 • En tydelig identifikation af det beskyttede materiale, som du hævder krænker din ophavsret.
 • En tydelig identifikation af det materiale, som du hævder krænker din ophavsret, samt oplysninger, der vil gøre det muligt for os at finde det aktuelle materiale på hjemmesiden, som for eksempel et link til det materialet.
 • Dine kontaktoplysninger, helst inklusive en e-mailadresse og telefonnummer, så vi kan svare på din klage.
 • En erklæring, hvor det fastslås at du "i god tro mener, at brugen af materialet, som hævdes at være i strid med ophavsretten, ikke er godkendt af ophavsrettens ejer, ejerens repræsentant eller af loven".
 • En erklæring, hvor det fastslås, at "oplysningerne i meddelelsen er korrekte, og med vished om, at det er strafbart at afgive falsk forklaring, har den klagende part tilladelse til at handle på vegne af ejeren af den eksklusive rettighed, som påstås at være krænket".
 • Meddelelsen skal være underskrevet af den person, der er blevet givet tilladelse til at handle på vegne af ejeren af den eksklusive rettighed, som påstås at være krænket.

Meddelelser, som gælder denne hjemmeside, skal sendes via e-mail til hotwire-copyright@hotwire.com eller via post til den følgende adresse:

IP/Trademark Counsel
Hotwire, Inc.
c/o NRAI
2030 Main St.
Suite 1030
Irvine, CA 92614
(425) 679-3756

Vi vil gennemgå og behandle alle meddelelser, som opfylder ovennævnte krav.

 • Vi foreslår, at du kontakter din juridiske rådgiver, inden du indsender en meddelelse eller et svar på en klage. Du bør være opmærksom på, at du kan være genstand for erstatningsansvar, hvis du kommer med en falsk påstand om krænkelse af ophavsretten.

Software, som er tilgængelig på denne hjemmeside

Al software, som kan downloades på denne side ("software"), er underlagt ophavsretten for Hotwires virksomheder og/eller vores respektive leverandører. Din brug af denne software er underlagt vilkårene i slutbrugerens licensaftale, der, hvis denne eksisterer, indgår sammen med eller er inkluderet i softwaren ("licensaftale"). Du kan ikke installere eller anvende software, hvortil der medfølger eller er inkluderet en licensaftale, medmindre du først har accepteret vilkårene i licensaftalen. For software, som kan downloades på denne hjemmeside, men uden tilhørende licensaftale, giver vi dig, brugeren, begrænset, personlig og ikke-overførbar licens til at anvende softwaren for at se, og på anden måde anvende, denne hjemmeside i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, og ikke til noget andet formål.

Vær opmærksom på, at al software, inklusive, uden begrænsning, alle HTML-koder og Active X-objekter, som findes på denne hjemmeside, ejes af Hotwire-virksomhederne og/eller vores respektive leverandører og er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktatbestemmelser. Enhver gengivelse eller videredistribution af softwaren er udtrykkeligt forbudt, og kan resultere i alvorlige civile og strafferetlige sanktioner. Overtrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang.

Uden at begrænse ovenstående, er kopiering eller gengivelse af softwaren til en anden server eller placering til yderligere gengivelse eller videredistribution udtrykkeligt forbudt. Softwaren er kun garanteret, hvis dette er tilfældet, i henhold til vilkårene i licensaftalen.

Virksomhedens identifikation og varemærker

Alt indhold på denne hjemmeside er: © 2013 Hotwire, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Hotwire, Inc. er ikke ansvarlig for indhold på hjemmesider, som drives af andre end Hotwire, Inc. Hotwire, Hotwire.com, 4-stjernede hoteller. 2-stjernede priser, Hot Fare, Hot Rate, Heads in Beds, Travel Ticker, Tripstarter, Our Mission: Heads in Beds og Hotwire-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Hotwire, Inc. ("varemærker"). Andre logoer og produkter og virksomhedsnavne, som nævnes heri, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Billeder på hjemmesiden er kun inkorporerede for at blive vist og må ikke gemmes eller downloades i noget som helst format.

Du må ikke anvende, kopiere, gengive, genudgive, oploade, sende, overføre, distribuere eller ændre varemærkerne på nogen måde, herunder som del af annoncer eller reklamer, som vedrører distribution af materiale på denne hjemmeside, uden at Hotwire på forhånd har godkendt dette skriftligt. Brug af varemærkerne på andre hjemmesider eller datanetværk er forbudt. Hotwire forbyder brugen af varemærker som et hotlink på eller til enhver anden hjemmeside, medmindre etableringen af​en sådan forbindelse på forhånd er godkendt skriftligt af Hotwire.

Brug af hjemmesiden

Du erklærer og garanterer, at: i) du er myndig og kan have juridisk bindende forpligtelser i forbindelse med ansvar, du måtte have som følge af din brug af denne hjemmeside, ii) du vil bruge denne hjemmeside i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser og til lovlige formål, iii) du kun vil bruge denne hjemmeside til at foretage lovlige reservationer for dig selv eller en anden person, for hvem du er juridisk bemyndiget til at handle. Du giver endvidere samtykke til at opdatere dine oplysninger vedrørende dit medlemskab med det samme (hvis der forekommer ændringer) så oplysningerne er aktuelle, fuldstændige og nøjagtige. Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at nægte enhver adgang til denne hjemmeside, og de ​​tjenester, vi tilbyder, til enhver tid og uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til, for overtrædelse af disse betingelser for brug.

Brugsbegrænsning

Denne hjemmeside er beregnet til personlig, ikke-kommerciel brug. Uanset om du har er kommercielt formål, giver du samtykke til ikke at:

 • bruge robotter, edderkopper, kopieringsværktøj eller andre automatiske midler eller manuelle processer for at få adgang til, overvåge eller kopiere indhold eller oplysninger på denne hjemmeside uden en udtrykkelig skriftlig tilladelse til dette på forhånd fra Hotwire;
 • omgå eller på anden måde krænke begrænsningerne i enhver "robot exclusion header" eller andet middel, som bruges for at kontrollere adgangen til denne hjemmeside;
 • udføre handlinger, som pålægger eller kan pålægge, efter Hotwires skøn, en urimelig eller uforholdsmæssig stor byrde på hjemmesidens infrastruktur;
 • oprette deep-links til nogen del af denne hjemmeside (inklusive, uden begrænsning, købsprocessen for en hvilken som helst af rejsetjenesterne) til et hvilket som helst formål uden en udtrykkelig skriftlig tilladelse til dette på forhånd fra Hotwire;
 • "indramme", "afspejle" eller på anden måde inkorporere nogen del af denne hjemmeside på en anden hjemmeside uden på forhånd at have modtaget vores skriftlige tilladelse.

Du må kun anvende denne hjemmeside til at fremsætte legitime reservationsanmodninger om produkterne eller tjenesterne, der tilbydes (hver og en "anmodning"), og må ikke anvende denne hjemmeside til at fremsætte spekulative, falske eller strafbare anmodninger eller fremsætte anmodninger, før behovet er til stede.

Det er en overtrædelse af loven at fremsætte en anmodning i et falsk navn eller med et ugyldigt kreditkort. Vær opmærksom på, at selv om du ikke giver os dit rigtige navn, vil din browser sende os en unik internetadresse, som kan anvendes af udøvende myndigheder til at identificere dig. Brugere, som bryder loven, vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang efter alle anvendbare lovbestemmelser.

Der gives tilladelse til elektronisk at kopiere og udskrive dele af denne hjemmeside alene med det formål at bruge denne hjemmeside som et sted at købe rejser. Al anden brug af materiale eller indhold på denne hjemmeside, inklusive gengivelse med et andet formål end det som er nævnt ovenfor, uden en skriftlig tilladelse på forhånd fra Hotwire er forbudt. I særdeleshed accepterer du ikke at bruge, gengive, modificere, tilpasse, oversætte, kopiere, distribuere, overføre, udgive, licensere, skabe afledte værker fra, offentligt vise, udføre, overføre, sælge eller videresælge oplysninger, software, produkter eller tjenester, der er opnået fra denne hjemmeside, uden en udtrykkelig tilladelse fra Hotwire.

Regler og begrænsninger tilknyttet leverandører

Der kan være knyttet ekstra vilkår og betingelser fra leverandører til din reservation og køb af produkter og tjenester, som du vælger. Læs venligst disse ekstra vilkår og betingelser omhyggeligt. Du giver samtykke til, at du vil rette dig efter de købsvilkår, der er fastsat af alle leverandører, som du vælger at indgå en aftale med, inklusive betaling af alle beløb, når disse forfalder, og at du vil rette dig efter leverandørens regler og begrænsninger vedrørende tilgængelighed og brug af priser, produkter eller tjenester.

Du er indforstået med at brud på leverandørens regler og begrænsninger kan føre til at din(e) reservation(er) annulleres, at du nægtes adgang til de gældende produkter eller tjenester, at du mister de penge, som du har betalt for denne/disse reservation(er), og/eller at vi afkræver dig eventuelle omkostninger, som måtte opstå som følge af en sådan overtrædelse.

Hotwires reservationer til standardpriser leveres af Travelscape. For flere oplysninger se Se Regler og begrænsninger for Hotwires rejseprodukter

Rejsedestinationer

Selvom de fleste rejser, inklusive rejser til internationale destinationer, foregår uden problemer, kan rejser til visse destinationer indebære en større risiko end andre. Vi opfordrer vores brugere til at gennemlæse rejseforbud, advarsler, meddelelser og vejledninger, udstedt af deres regering, inden de reserverer overnatning, især for rejser til destinationer i udlandet.

Selv om vi tilbyder overnatningssteder til bestemte destinationer, kan vi ikke repræsentere eller garantere, at rejser til sådanne steder kan anbefales eller er uden risiko, og Hotwire-virksomhederne er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller tab, der måtte opstå som følge af rejser til sådanne destinationer.

Anmeldelser, kommentarer og andre henvendelser

Vi opfordrer dig til at dele dine kommentarer og spørgsmål med os, men vi vil ikke altid være i stand til at svare på dem alle. Vær opmærksom på, at når du sender indhold til denne side via e-mail, indlæg på siden og andet, inklusive hotelanmeldelser, spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer og lignende, som en del af en henvendelse (samlet benævnt "henvendelser"), giver du Hotwires virksomheder og samarbejdspartnere og/eller tilknyttede partnere/hjemmesider, som vi tilbyder tjenester gennem ("Hotwires samarbejdspartnere") en ikke-eksklusiv, royalty-fri, vedvarende, overførbar og uigenkaldelig ret, som fuldt ud kan gives til andre, til at a) anvende, gengive, ændre, tilpasse, oversætte, kopiere, distribuere, overføre, offentliggøre, skabe afledte værker fra og vise offentligt, udføre og overføre sådanne henvendelser i hele verden i ethvert medie, som allerede er kendt eller som opstår i fremtiden; og b) bruge det navn, du indsender i forbindelse med en sådan henvendelse. Du accepterer, at Hotwire kan vælge at føje elementer til dine kommentarer eller anmeldelser (for eksempel føje dit navn eller din hjemby til en hotelanmeldelse, som du indsender) efter eget skøn, og at sådanne henvendelser kan deles med vores samarbejdspartnere. Du giver desuden Hotwire ret til at anlægge sag mod enhver person eller virksomhed, der overtræder dine eller Hotwires rettigheder i henvendelser, gennem brud på denne aftale (som defineres under "Hele aftalen" herunder). Du accepterer og giver samtykke til, at henvendelserne ikke er fortrolige og ikke er underlagt ejendomsret. Hotwire redigerer ikke henvendelserne og, i videst muligt omfang tilladt ved lov, vil Hotwire ikke på nogen måde holdes ansvarlig for eventuelle henvendelser, som du offentliggør eller indsender, eller deres efterfølgende anvendelse eller distribution. Vi er ikke forpligtet til at offentliggøre dine henvendelser, og vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at afgøre hvilke henvendelser, som skal offentliggøres på hjemmesiden. Vi forbeholder os retten til, uanset årsag og efter Hotwires eget skøn, at nægte at offentliggøre eller fjerne (uden varsel) enhver henvendelse. Blandt andet omfatter dette situationer, hvor Hotwire modtager en klage fra en tredjepart og/eller har grund til at tro, at der foreligger et brud på disse betingelser for brug. Hvis du ikke accepterer disse betingelser for brug, skal du ikke sende os nogen henvendelser. Hotwire hverken kontrollerer, støtter eller godkender anmeldelser eller kommentarer, som kommer til udtryk i henvendelserne. Henvendelserne reflekterer personlige synspunkter fra de personer, som indsender dem. Alle afgørelser, som foretages på baggrund af andre personers henvendelser, som er blevet offentliggjort på siden, sker på egen risiko.

Vær opmærksom på, at vi ikke påtager os noget ansvar for kontrollen af uopfordrede ideer i forbindelse med vores virksomhed (såsom ideer til produkter eller annoncer), og vi er ikke erstatningspligtige som følge af ligheder mellem disse ideer og materiale, der kan forekomme i Hotwire-programmer i fremtiden.

Du er fuldt ansvarlig for indholdet i dine henvendelser (inklusive især, men ikke begrænset til, anmeldelser offentliggjort på denne hjemmeside). Det er forbudt, og du repræsenterer og garanterer, at du ikke skal overtage, sende eller overføre følgende til eller fra denne hjemmeside: I) henvendelser, som med forsæt eller på en uforsvarlig måde er blevet offentliggjort, og som kan krænke eller fornærme personer eller deres virksomheder, og her især usandt, ondsindet, ulovligt, truende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk eller groft materiale eller indhold, eller indhold eller materiale som med rimelighed kan betragtes som sådan; II) andet materiale eller indhold, som ville krænke retten til offentliggørelse og/eller beskyttelse af personlige oplysninger, eller som ville overtræde nogen lov; III) alt kommercielt materiale eller indhold (inklusive, men ikke begrænset til, donationer, annoncering eller markedsføring af varer og tjenester); og IV) alt materiale eller indhold, der gør indgreb i, misbruger eller krænker en ophavsret, et varemærke, en patentret eller anden ejendomsret tilhørende en tredjepart. Derudover repræsenterer og garanterer du, a) at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til henvendelserne, du indsender; b) at din henvendelse er korrekt på den dato, den er offentliggjort; og c) at du ikke vil handle på nogen måde, som bedrager eller vildleder, og ikke vil deltage i eller opfordre til strafbare eller ulovlige aktiviteter.

Du er ene og alene ansvarlig for skader, som opstår som følge af brud på de foregående restriktioner, eller for anden skade, som opstår på grund af offentliggørelsen af dit indhold på denne hjemmeside. Du accepterer, at Hotwire kan udøve sine rettigheder (for eksempel anvende, offentliggøre, slette) på alt indhold, som du indsender, uden at informere dig.

Hvis du vil klage over en henvendelse, som er offentliggjort på denne hjemmeside, bør du skrive klagen ned (og inkludere så mange oplysninger som muligt om omstændighederne) og sende den til customersupport@hotwire.com. Hotwire forbeholder sig retten til at bede om flere oplysninger i forhold til kravets karakter og kan, hvis nødvendigt, bede dig om at bekræfte din identitet.

Du kan finde Hotwires politikker i forhold til påstande fra tredjeparter om, at indholdet på hjemmesiden, inklusive indhold i henvendelser, krænker ophavsretten ejet af en tredjepart, under sektionen "Vilkår for klager vedrørende ophavsretten" i disse betingelser for brug.

Fortrolighedspolitik

Du bekræfter, at du har læst, forstået og accepterer Hotwires Fortrolighedspolitik, vilkår, der er medtaget heri, og accepterer, at vilkårene for en sådan politik er rimelige og tilfredsstillende for dig.

Ingen garantier

Medmindre andet er aftalt med en leverandør, tilbydes alle produkter, tjenester, råd, varer og oplysninger, som er tilgængelige via denne hjemmeside, "som de er", "i den grad de er tilgængelige" og uden garantier eller vilkår af nogen slags, hverken udtrykt eller underforstået, andre end dem pålagt ved lov, herunder men ikke begrænset til, garantier for titel eller underforståede garantier for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål. Uden at begrænse ovenstående, giver Hotwires virksomheder ingen garantier eller betingelser i) vedrørende accept af forespørgsler; ii) for at brugeren vil få den lavere pris på produkter og/eller tjenester, som er tilgængelige via denne hjemmeside; iii) vedrørende tilgængeligheden af produkter og/eller tjenester via denne hjemmeside eller, hvor dette er aktuelt, samarbejdende sælger eller salgssted; iv) for at brugen af denne hjemmeside og al software, alle produkter og alle tjenester forbundet med denne hjemmeside er fejlfrie; v) vedrørende de resultater, som kan opnås gennem brugen af denne hjemmeside; vi) for at oplysningerne, indholdet, dataene, tjenesterne, rådene eller varerne, som er tilgængelige via denne hjemmeside er fuldstændige, nøjagtige, pålidelige eller kvalitetsmæssigt gode; vii) vedrørende nøjagtigheden af eller indholdet i hotelbedømmelserne, som vises på denne hjemmeside, der kun er ment som generelle retningslinjer; vii) vedrørende ydeevne eller den manglende ydeevne af denne hjemmeside, inklusive men ikke begrænset til ydeevnen eller den manglende ydeevne i forbindelse med eller som en følge af tidens gang. Du giver udtrykkeligt samtykke til, at brugen af denne hjemmeside er på egen risiko. Der foretages med jævne mellemrum opdateringer i oplysningerne på denne side. Hotwire-virksomhederne og/eller deres respektive leverandører kan til enhver tid foretage forbedringer og/eller ændringer på denne side.

Generel ansvarsbegrænsning

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL HOTWIRE-VIRKSOMHEDERNE, HOTWIRES SAMARBEJDSPARTNERE OG DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE, STRAFBARE, TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, UANSET HVORVIDT DISSE OPSTÅR SOM FØLGE AF KONTRAKTBRUD, TORT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET, DER UDSPRINGER AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED BRUGEN AF DENNE HJEMMESIDE, ELLER FORSINKELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DENNE SIDE, ELLER FOR OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM ANSKAFFES VIA DENNE SIDE ELLER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SIDE (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF BRUG, DATA, FORTJENESTE, BESPARELSER ELLER MULIGHEDER), SELVOM PARTEN ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

De hoteller og andre leverandører, som tilbyder rejser eller andre tjenester via denne hjemmeside er uafhængige kontrahenter og ikke repræsentanter for eller ansatte hos Hotwire-virksomhederne og Hotwires samarbejdspartnere. Hotwire-virksomhederne og Hotwires samarbejdspartnere er ikke ansvarlige for handlinger, fejl, udeladelser, repræsentationer, garantier, kontraktbrud eller forsømmelse fra sådanne hoteller og andre leverandører eller for personskader, død, skade på ejendom eller andre skader eller omkostninger, som måtte opstå som følge af dette. Hotwire-virksomhederne og Hotwires samarbejdspartnere er desuden ikke ansvarlige for og vil ikke give refusion i forbindelse med skader og/eller forsinkelser på grund af leverandørens afbestillinger, overbooking, underskud, sygdom, tyverier, arbejdskonflikter, maskinsammenbrud, karantæne, restriktioner fra regeringen, vejret eller andre årsager, som er uden for Hotwire-virksomhederne eller Hotwires samarbejdspartneres kontrol. Intet ansvar accepteres for ekstra udgifter, udeladelser, forsinkelser, omdirigeringer eller handlinger fra myndighedernes side. Hotwire-virksomhederne og Hotwires samarbejdspartnere er ikke ansvarlige for leverandørernes brud på garantier, inklusive men ikke begrænset til underforståede garantier for egnethed i forbindelse med et bestemt formål eller for salgbarheden, og Hotwire-virksomhederne og Hotwires samarbejdspartnere er heller ikke ansvarlige for uretmæssige handlinger fra en leverandør (inklusive ikke ansvarlige for forvoldt skade) eller for noget produkt og/eller nogen tjeneste, som er tilgængelig via denne hjemmeside. Hotwire-virksomhederne og Hotwires samarbejdspartnere er ikke ansvarlige for eventuelle leverandørers manglende opfyldelse af disse betingelser for brug eller for eventuelle leverandørers manglende opfyldelse af gældende lovbestemmelser, inklusive, uden begrænsning, love, som regulerer salg af, garantier for og tilbagelevering af varer. I det omfang gældende lovgivning tillader det, giver du samtykke til, at du vil fremsætte ethvert krav, som opstår som følge af, eller som er relateret til, din adgang eller brug af denne hjemmeside, inden for to (2) år fra den dato, hvor kravet opstod, for at kravet ikke skal anses som uigenkaldeligt frafaldet.

Bortset fra i forhold til ansvar for død eller personskade, for hvilke ingen begrænsninger er gældende, og uafhængigt af begrænsningerne ovenfor, dersom Hotwire-virksomhederne og Hotwires samarbejdspartnere eller deres respektive leverandører er fundet ansvarlige for ethvert direkte tab eller skader, uafhængigt af hvorvidt disse opstår som følge af kontraktbrud, tort, objektivt ansvar eller på anden måde, der opstår som følge af eller på nogen måde i forbindelse med nogen af tilfældene, som er beskrevet ovenfor, vil Hotwire-virksomhederne, Hotwires samarbejdspartnere eller deres respektive leverandørers ansvar i intet tilfælde overstige, samlet eller for en række forbundne hændelser, det største beløb af a) gebyret eller afgiften, som du har betalt til Hotwire i forbindelse med sådan(ne) transaktion(er) på denne hjemmeside, som kravet opstår på baggrund af, eller b) et hundrede amerikanske dollars (US$100.00). Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

Ansvarsbegrænsningen afspejler fordelingen af risici mellem parterne. Begrænsningerne, som er nævnt i denne sektion, vil bestå og være gældende, selvom formålet med et eventuelt begrænset middel, som er nævnt i disse betingelser ikke skulle være opfyldt. Ansvarsbegrænsningerne, som er nævnt i disse betingelser, tjener til fordel for Hotwire-virksomhederne, Hotwires samarbejdspartnere og/eller deres respektive leverandører.

Enkelte nationale love, i den grad disse anses for at være gældende, og på trods af de udvalgte lovbestemmelser for Delaware, som nævnt (nedenfor), tillader ikke ansvarsbegrænsninger, og i sådanne tilfælde vil de forudgående begrænsninger ikke gælde for dig. Disse brugsbetingelser og den foregående ansvarsfraskrivelse har ingen effekt på obligatoriske, juridiske rettigheder, som ikke kan udelukkes i henhold til gældende lov.

Tredjeparter

Hvis du anvender denne hjemmeside til at indsende forespørgsler for eller på vegne af en tredjepart ("tredjepart"), er du ansvarlig for fejl i forhold til nøjagtigheden af oplysningerne, som afgives i forbindelse med sådan brug. Du skal desuden informere tredjeparten om alle brugsbetingelser, som gælder for alle produkter eller tjenester, som købes via denne hjemmeside, inklusive om alle regler og begrænsninger, som gælder for disse.

Erstatning

Du giver samtykke til at forsvare og skadesløsholde Hotwire-virksomhederne, Hotwires samarbejdspartnere og/eller deres respektive leverandører og funktionærer, direktører, ansatte og repræsentanter for og imod alle krav, søgsmål, generhvervelser, tab, skader, bøder, straffegebyrer eller andre omkostninger eller udgifter af nogen slags, inklusive, men ikke begrænset til, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, som er forårsaget af tredjeparter som følge af:

 • at du bryder disse brugsbetingelser eller dokumenterne, der refereres til heri;
 • at du overtræder loven, eller krænker en tredjeparts rettigheder;
 • din brug af denne hjemmeside; eller
 • din brug af denne hjemmeside for, eller på vegne af, en tredjepart.

Links til andre hjemmesider eller tjenester

I det omfang at denne hjemmeside indeholder links til eksterne tjenester og kilder, som drives af andre parter end Hotwire, skal eventuelle problemer eller spørgsmål til sådanne tjenester eller kilder rettes direkte mod den relevante eksterne leverandør af disse tjenester eller kilder. Sådanne links tilbydes kun som reference. Ingen af Hotwire-virksomhederne eller Hotwires samarbejdspartnere repræsenterer eller garanterer, at oplysningerne eller indholdet, som findes på hjemmesiderne for disse tjenester og kilder udenfor Hotwire, er nøjagtige eller fuldstændige, og de er ikke ansvarlige for din brug af disse hjemmesider. De eksterne tjenester og kilder er ikke på nogen måde relateret til Hotwire, og er hverken Hotwires ansatte eller repræsentanter. Inkluderingen af sådanne links på Hotwires hjemmeside betyder ikke, at Hotwire støtter eller godkender materialet på sådanne hjemmesider, eller at Hotwire associerer sig med disse virksomheder.

Ophør af brug

Brugeradgang til hele eller dele af denne hjemmeside kan bringes til ophør eller suspenderes til enhver tid, uden varsel og uanset årsag.

Betalingsmetoder

Alle reservationsanmodninger skal indsendes sammen med et kreditkort fra en af de større kreditkortsudstedere, med mindre andet er udtrykkeligt anført.

Diverse

Overskrifterne i disse betingelser for brug er kun valgt af praktiske årsager og begrænser eller definerer ikke på nogen måde vilkårene og bestemmelserne i disse betingelser for brug.

Ingen af Hotwire-virksomhederne eller Hotwires samarbejdspartnere er ansvarlige for fejl eller forsinkelser, som opstår under behandlingen af en henvendelse på grund af, at du har opgivet den forkerte e-mailadresse til os, eller på grund af andre tekniske problemer udenfor deres kontrol.

Hotwire kan, og du kan ikke, tildele, overdrage, udlicitere eller delegere rettigheder, opgaver eller forpligtelser som nævnt herunder.

Du giver samtykke til, at der ikke eksisterer nogen joint venture, samarbejde, ansættelse eller uddelegeringsforhold mellem dig og de virksomheder, som samarbejder med Hotwire, som følge af denne aftale eller brugen af denne hjemmeside.

Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er nævn heri, er forbehold Hotwire.

Hvis du har spørgsmål til kundeservice, kan du kontakte customersupport@hotwire.com eller ringe til os på tlf. 80 25 00 72.

Revideret 1. september 2011
2013 Hotwire, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Hele aftalen

Disse betingelser for brug, sammen med fortrolighedspolitikken og de vilkår og betingelser, der findes heri, eller som der refereres til heri, udgør hele aftalen ("aftalen") mellem dig og Hotwire i forbindelse med indholdet heraf og erstatter alle forudgående forståelser eller aftaler (både mundtlige og skriftlige) vedrørende indholdet, og de kan ikke rettes på eller ændres, undtagen hvis dette sker skriftligt, eller hvis sådanne rettelser eller ændringer gøres tilgængelige på denne hjemmeside. Intet i denne bestemmelse begrænser eller udelukker noget ansvar for bedrageri. En trykt udgave af denne aftale og af enhver meddelelse, som er givet i elektronisk form, skal være tilladt i retssager eller administrative procedurer, som er baseret på eller relateret til denne aftale, i samme grad og være underlagt samme vilkår som andre forretningsdokumenter og anden dokumentation, som oprindeligt er fremskaffet og opbevaret i trykt form. Hvis en bestemmelse i denne aftale viser sig at være ugyldig eller ulovlig eller at stride mod gældende lovgivning, inklusive, men ikke begrænset til, ansvarsfraskrivelserne og -begrænsningerne som nævnt ovenfor, vil den ugyldige eller lovstridige bestemmelse anses som erstattet af en gyldig, lovlig bestemmelse, som stemmer mest mulig overens med formålet bag den oprindelige bestemmelse, og gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de øvrige bestemmelser vil ikke på nogen måde blive berørt eller forringet.

Gældende lov

Staten Delawares interne love regulerer opfyldelsen af disse betingelser for brug, uden hensyn til konflikter med sådanne staters juridiske principper. Du giver samtykke til, at domstolene i Delaware i USA har den eksklusive jurisdiktion ved alle tvister, som opstår som følge af eller som er relateret til betingelserne for brug og brugen af denne hjemmeside.

Regler og begrænsninger for Hotwires rejseprodukter

Klik her for at finde yderligere vilkår og betingelser, der specifikt gælder for Hotelreservationer og Hotwire HotDollars som angivet.

Priser

Priserne er dynamiske og kan variere afhængigt af reservationsdatoen, opholdets længde og hotelklassificeringen. Der findes ingen garanti for, at priserne, der vises i søgeresultaterne, vil være tilgængelige, før de er reserveret.

Du accepterer, at myndighederne i visse lande kan pålægge ekstra skatter (f.eks. turistskat), der skal betales lokalt. Du er eneansvarlig for at betale sådanne ekstra skatter.

Du accepterer at, med undtagelse af det nævnt nedenfor, i forhold til skatter, som vi skal betale for vores tjenester i New York (både staten og byen), vil vi ikke opkræve skatter for indbetaling til gældende skattemyndigheder. Hotelleverandørerne sender faktureringer til os, inklusive eventuelle skatter. Hotelleverandørerne sender de relevante skatter til de aktuelle skattemyndigheder. Skatterne, som vi afkræver af dig i forbindelse med forhåndsbetaling af hoteller, er de beregnede skatter (f.eks. salg og brug, belægning, værelsesskat, punktafgift, moms osv.), som vi betaler til hotelleverandøren for skat på udleje af værelset. De er ikke en samling af skatter, som du betaler til os, for at vi skal sende dem videre til de relevante skattemyndigheder. Det egentlige skattebeløb, som vi betaler til hotelleverandørerne, kan variere fra det opkrævede beløb fra skattemyndighederne, afhængig af taksterne, afgiftspligten osv., der gælder på tidspunktet for vores kunders egentlige brug af hotellet. Vi opkræver en serviceafgift som kompensation for behandlingen af din rejsereservation. Vores serviceafgift varierer afhængig af beløbet og hotelreservationstypen.

Hotwire-virksomhederne er ikke medleverandører sammen med de leverandører, som vi bestiller eller reserverer brugernes rejseordninger med. Afgiftspligten og den aktuelle størrelse på skatten varierer afhængigt af beliggenheden.

Ved hotelophold i byen New York indsamles omsætningsafgifterne fra staten New York og turistskatterne fra byen New York både for lejebeløbet, som modtages af hotellet for værelset, og for det beløb, vi opkræver for vores tjenester. Ved hotelophold i staten New York, men uden for byen New York, indsamles omsætningsafgifterne både for lejebeløbet, som modtages af hotellet for værelset, og det beløb, vi opkræver for vores tjenester. Ved hotelophold i staten New York, men uden for byen New York, indsamles desuden skat for at dække det skyldige skattebeløb for lejebeløbet, som modtages af hotellet for værelset. Serviceafgifter gælder ikke for ophold på hotelværelser i staten New York. Skatteregistreringsbeviserne og -numrene for staten og byen New York er angivet herunder. Staten og byen New York har ændret deres lovgivning for at beskatte vores tjenester og kræver, at du skal informeres om disse ekstra skatter.

Begrænsninger for hotelreservationer

Hotelreservationer, der er tilgængelige via denne side, er omfattet af de offentliggjorte regler for de relevante hotel. Hotwire tilbyder to slags priser: 1) Hotwire Hot Rate og 2) Hotwires standardpriser En hotelpris, der er ledsaget af udtrykket "Hotwire Hot Rate" i søgeresultaterne og/eller på siden med reservationsoplysninger, anses for at være Hotwire Hot Rate. Alle priser, der ikke er ledsaget af udtrykket "Hotwire Hot Rate", anses for at være Hotwires standardpriser. De følgende begrænsninger gælder:

For Hotwire Hot Rate-hoteller

 • Alle reservationer er endelige og kan ikke ændres, refunderes, byttes, afbestilles eller overføres til en anden part;
 • Navnet og den præcise adresse på hotellet vises først, når betalingen for reservationen er gennemført;
 • Når du reserverer, vil det viste beløb blive trukket på dit kreditkort, selvom du ikke anvender reservationen.
 • Hotellet vil bestemme værelsestypen baseret på antallet af gæster angivet på reservationstidspunktet. Alle reservationer er foretaget for ophold i ikke-rygerværelser (afhængig af tilgængelighed).
 • Tildeling af hotelværelse angives ved indtjekning, og opgradering er ikke muligt;
 • Det maksimale antal værelser, der kan reserveres samtidigt, er seks. Alle hotelværelser vil blive reserveret under det samme navn, og gæsten, under hvis navn reservationen er foretaget, skal være til stede ved indtjekning;
 • Reservationer foretaget via denne hjemmeside er ikke berettiget til bonuspoint eller klubordninger;
 • Hotwires krav til minimumsalderen ved indtjekning på et hotel er 18 år;
 • Gæster skal vise gyldig identifikation samt kreditkort i eget navn ved indtjekning (hvor stort et beløb, der skal være til rådighed på kortet, varierer fra hotel til hotel). Debitkort accepteres muligvis ikke; og
 • Hotwire-priserne inkluderer ikke særlige afgifter og gebyrer, der opkræves af hotellerne ved udtjekning (f.eks. strømafgifter, konferencegebyrer, hotelafgifter og parkeringsgebyrer). Kunderne vil blive opkrævet betaling for gebyrer direkte hos hotellet, når de tjekker ud.

For reservationer til Hotwires standardpris

 • Hotwire-virksomheder, såsom Hotwires samarbejdspartner Travelscape, forhandler sig på forhånd frem til bestemte værelsespriser med hotellerne. Værelsesprisen, der vises på siden, er en kombination af den værelsespris, der er forhandlet på forhånd for værelser, der reserveres på dine vegne af Hotwire-virksomhederne og serviceafgiften, de kræver som kompensation for deres tjenester. Du giver en Hotwire-virksomhed tilladelse til at udføre reservationer for den samlede reservationspris, der inkluderer Hotwires standardpris, som vises på siden, samt skatter og serviceafgifter.
 • Når du reserverer, vil den samlede reservationspris, som vises, blive trukket fra dit kreditkort af en Hotwire-virksomhed, såsom Travelscape.
 • Ændrings- og afbestillingspolitikker varierer afhængig af hotel og værelsestype. Du kan afbestille eller ændre din reservation til Hotwires standardpris, men du vil blive opkrævet afbestillings- eller ændringsgebyret, som er angivet i reglerne og begrænsningerne for hotelreservationen.
 • Du vil blive vist ændrings- og afbestillingspolitikken, før du reserverer. Den vil desuden fremgå i din reservationsbekræftelses-e-mail og på siden "Min konto".
 • Hvis du ikke afbestiller eller ændrer din reservation, før den gældende periode i afbestillingspolitikken for det hotel, du har reserveret, vil du blive opkrævet de gældende natlige priser, skatter og servicegebyrer. Du accepterer at betale ethvert afbestillings- og ændringsgebyr, som påløber.
 • I begrænsede tilfælde kan nogle reservationer ikke ændres eller afbestilles, når de er gennemført, som angivet i reglerne og begrænsningerne for reservationen til Hotwire-standardpris. Du accepterer at følge de fastsatte regler og begrænsninger i henhold til din forudbetalte reservation til Hotwire-standardpris.
 • Hvis du ikke møder op til den første overnatning og planlægger at tjekke ind til de efterfølgende overnatninger i din reservation, skal du bekræfte reservationsændringerne ved at kontakte os senest samme dato som den første overnatning i reservationen for at forhindre en afbestilling af din reservation. Du skal foretage refusionsanmodninger for udeblivelser eller tidlig udtjekning senest 60 dage efter udtjekningen.
 • Hotellet vil bestemme værelsestypen baseret på antallet af gæster angivet på reservationstidspunktet. Alle reservationer er foretaget for ophold i ikke-rygerværelser (afhængig af tilgængelighed).
 • Tildeling af hotelværelse angives ved indtjekning, og opgradering er ikke muligt;
 • Det maksimale antal værelser, der kan reserveres samtidigt, er seks. Alle hotelværelser vil blive reserveret under det samme navn, og gæsten, under hvis navn reservationen er foretaget, skal være til stede ved indtjekning;
 • Reservationer kan ikke overføres til anden part;
 • Reservationer, der er foretaget via Hotwire, er ikke berettiget til bonuspoint eller klubordninger.
 • Hotwires krav til minimumsalderen ved indtjekning på et hotel er 18 år;
 • Gæster skal vise gyldig identifikation samt kreditkort i eget navn ved indtjekning (hvor stort et beløb, der skal være til rådighed på kortet, varierer fra hotel til hotel). Debitkort accepteres muligvis ikke.
 • Hotwire-priserne inkluderer ikke særlige afgifter og gebyrer, der opkræves af hotellerne ved udtjekning (f.eks. strømafgifter, konferencegebyrer, hotelafgifter og parkeringsgebyrer). Kunderne vil blive opkrævet betaling for gebyrer direkte hos hotellet, når de tjekker ud.

Hotwire HotDollars

Du skal være en registreret bruger på Hotwire for at optjene og indløse Hotwire HotDollars. Du kan kun anvende Hotwire HotDollars til den fulde eller delvise omkostning af enhver hotelreservation på Hotwire. Alle reservationer er underlagt de gældende vilkår og betingelser. En (1) HotDollar svarer i værdi til én (1) amerikansk dollar. Hvis du ændrer eller afbestiller en reservation, som du har brugt Hotwire HotDollars til, vil du ikke modtage refusion for de indløste Hotwire HotDollars. Hotwire HotDollars:

 • skal indløses fra den konto, som de blev indsat på;
 • kan ikke overføres, tildeles eller indløses mod kontanter; og
 • udløber et (1) år efter udstedelsesdatoen.

Du kan til enhver tid se, hvor mange HotDollars du har, ved at gå til siden "Min konto". Hotwire forbeholder sig retten til at ændre eller afslutte Hotwire HotDollars-ordningen, eller til at begrænse tilgængeligheden til ordningen, for enhver person, efter eget skøn, til enhver tid og uden forudgående varsel eller ansvar over for dig. Selvom vi ikke håndhæver en eller flere af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser for Hotwire HotDollars betyder det ikke, at nogle af disse bestemmelser ikke længere er gældende.

Biludlejning på Hotwire

Hotwire giver mulighed for at leje en bil gennem vores samarbejde med Car Trawler på http://cars.hotwire.com eller gennem vores fælles kundeservice og salg. Reservationer på Car Trawler er underlagt betingelserne for brug på Car Trawler og det agentur, som du lejer bilen fra. Alle oplysninger, som du deler med Car Trawler eller dets partnere, mens du befinder dig på http://cars.hotwire.com eller i det fælles kundeservicecenter, administreres dog udelukkende af Hotwires fortrolighedspolitik Du vil kunne se Car Trawlers brugsbetingelser undervejs i reservationsprocessen eller via dette link: http://www.cartrawler.com/booking-conditions/?lang=da .